จังหวัดอุตรดิตถ์คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสามารถก้าวสู่สุดยอด OTOP ประเทศไทย

16

 

จังหวัดอุตรดิตถ์คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสามารถก้าวสู่สุดยอด OTOP ประเทศไทย
ที่โรงแรมต้นทองรีสอร์ท นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าหน้าที่โครงการเครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 40 คน ร่วมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่มีความโดดเด่น มุ่งเน้นการ

 

19

 

เชื่อมโยงแหล่งความรู้ในท้องถิ่นกับชุมชนร่วมนำภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ทุกภาคส่วนของท้องถิ่นและชุมชนผนึกกำลังองค์ความรู้ช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นให้มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมสู่ตลาดภายนอกและตลาดสากลโดยที่ผลิตภัณฑ์ยังคงเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการคัดสรรเพื่อเข้าร่วมโครงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ จากทั้งหมด 20 ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมะพานต์ ,ผลิตภัณฑ์ไม้กวดจากดอกตองกง ,ผ้าทอ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถจำหน่ายและแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศได้  –   ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

18

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.