ทภ.3 รับมอบแอลกอฮอล์ พร้อมวางมาตรการป้องกัน Covid-19 ในหน่วยทหาร

13

 

ทภ.3 รับมอบแอลกอฮอล์ พร้อมวางมาตรการป้องกัน Covid-19 ในหน่วยทหาร

แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบแอลกอฮอล์ 2000 ลิตร เพื่อนำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด พร้อมวางมาตรการกำลังพลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

 

09

 

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ห้องโถง หน้าห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์ 99.5 % จากนายเทวกุล ปัทมะสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรมและประกันคุณภาพ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด เพื่อให้ทางกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 2000 ลิตร ในการนำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยให้มณฑลทหารบก(โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก)ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพลอบรมทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับหน่วยในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก

 

07

 

ด้านพลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ในการรับมอบแอลกอฮอล์ ในครั้งก็จะส่งไปให้โรงพยาบาลในสังกัดในการนำไปผลิตเป็นเจลและแอลกอฮอลล้างมือ เพื่อในโรงพยาบาล และ แจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว ซึ่งในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 ส่วนใหญ่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ดูแลสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด แต่ถ้าหากร้องขอกำลังพลนำไปช่วยเหลือในการดูแลทำความสะอาดจุดต่างๆ ที่มีกาแพร่ระบาทได้เช่นกัน

 

08

 

ขณะที่พันเอกรุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ครั้งที่ 76 เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีความห่วงใยกำลังพลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

 

11

 

จึงมีนโยบายให้ดำเนินการ ให้ใช้ถาดหลุมทุกนายและทุกครั้งในการรับประทานอาหาร จัดให้มีการทำความสะอาด หรือชำระล้าง ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของกำลังพล อย่างเหมาะสม ถูกสุขอนามัย ให้กำลังพลมีและใช้ช้อนส้อมส่วนตัวทุกนาย ให้มีแก้วน้ำ, กระติกน้ำดื่มส่วนตัวทุกนาย จัดผังที่นั่งกินข้าวในโรงเลี้ยงใหม่ โดยให้แต่ละคนนั่งเว้นระยะห่างกัน และเปลี่ยนแปลงที่นั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน ต้องมีที่ตากผ้ากลางแจ้งเพียงพอสำหรับกำลังพลในหน่วย โรงนอนต้องถ่ายเทความอับชื้นและความร้อนได้มากเพียงพอ ทหารกองประจำการที่ปล่อยลาพักกลับบ้าน เมื่อกลับมาต้องมีบันทึกเป็นรายคนว่าไปที่ไหนและ ทำกิจกรรมอะไรมาบ้างในห้วงลาพัก

 

12

 

นอกจากนี้แล้ว ยังได้มีนโยบายกำกับการใช้วินัยทหาร ต้าน COVID -19 (ล้าง, เลี่ยง และ ลด) คือให้วินัยในการล้างมือ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำ หรือสัมผัสสิ่งสกปรก ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจล วินัยในการเลี่ยงการติดโรค คือ การเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย เลี่ยงเข้าไปในพื้นที่แออัด เลี่ยงกิจกรรมที่ทำร่วมกันของคนหมู่มาก และ วินัยในการลดการแพร่กระจายเชื้อ คือ ลดระยะเวลาการอยู่ในที่ชุมชน ลดการแพร่กระจาย หากเจ็บป่วยให้รีบพบแพทย์

จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมกันป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ด้วยวิธีการขั้นต้น อีกทั้งขอเรียนให้ทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการแพทย์ของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.