โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวครั้งที่ 87

 

โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวครั้งที่ 87
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 87 ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน และ พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-

 

 

1. โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ภาคเหนือ
2. การรับซื้อมังคุดเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. กองทัพภาคที่ 3 กับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
4. การจับกุมยาเสพติด
5. การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
6. การเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.