โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 105

 

โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 105

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 105 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ
มีสาระสำคัญดังนี้.-

 

 

1.การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 พายุโซนร้อน “โมลาเบ”
2.โครงการอบรม “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3”
3.การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
4.โรคภัยที่มาพร้อมกับฤดูหนาว

แชร์ไปยัง

Comments are closed.