กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 111

 

กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3   แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 111

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 111 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ และ พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ
มีสาระสำคัญดังนี้.-

1. การสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
2. การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ห้วงฤดูหนาว
3. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
4. โรคภัยที่มาพร้อมกับฤดูหนาว

แชร์ไปยัง

Comments are closed.