กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3  แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 112

 

กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3  แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 112

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 112 ณ ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (หน่วยรับผิดชอบ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-

 

1. ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน“เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
2. การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
3. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
4. โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

แชร์ไปยัง

Comments are closed.