การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ของกองทัพภาคที่ 3

 

การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ของกองทัพภาคที่ 3

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 112 ณ ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน“เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (หน่วยรับผิดชอบ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช รอง โฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-

การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ในพื้นที่ กองกำลังนเรศวร และกองกำลังผาเมือง มีรายละเอียดการจับกุมสินค้าผิดกฎหมายที่สำคัญ ดังนี้.-
เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 15.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจ เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย มาถึงบริเวณช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ ริมแม่น้ำเมย ในพื้นที่บ้าน วังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น ได้พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังแบกสิ่งของอยู่ ริมแม่น้ำเมยในดินแดนประเทศไทย จึงเรียกให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้น แต่ปรากฏว่าเมื่อกลุ่มคนดังกล่าวเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร ได้ทิ้งสิ่งของแล้วรีบหลบหนีข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จากการตรวจที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบ กล่องกระดาษภายในบรรจุ ไวน์ต่างประเทศ จำนวน 65 ขวด และสุราต่างประเทศ จำนวน 37 ขวด คาดว่าเป็นสินค้าที่ลักลอบนำข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดส่งมอบให้ด่านศุลกากรแม่สอด ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 07.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจ เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย มาถึงบริเวณตลาดริมเมย บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น ได้พบถุงสีดำวางทิ้งไว้ข้างทาง สอบถามแล้วไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ เจ้าหน้าที่จึงตรวจถุงดังกล่าวและพบว่าภายในถุงมีบุหรี่ต่างประเทศ ยี่ห้อ DUNHILL จำนวน 10 คอตตอน, ยี่ห้อ MOND จำนวน 2 คอตตอน, ยี่ห้อ ORIS จำนวน 1 คอตตอน และยาไวอาก้า ยี่ห้อ MASTIGRA จำนวน 5 กล่อง คาดว่าเป็นสินค้า ที่ลักลอบนำข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดส่งมอบให้ ด่านศุลกากรแม่สอด ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

เหตุการณ์ที่ 3 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 14.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จากฐานปฏิบัติการเจดีย์ขาว จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจ เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย โดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะมาตามถนน ในหมู่บ้านทหารผ่านศึก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นั้น ได้พบเป็นรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า สีบอร์น แล่นสวนทางมา ท่าทางมีพิรุธ จึงเรียกให้หยุดรถแล้วทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบ ถั่วลิสง จำนวน 30 กระสอบ บรรทุกอยู่ที่กระบะท้ายรถ สอบถามผู้ขับรถยนต์แล้วไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จึงเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ลักลอบนำข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดถั่วลิสงส่งมอบให้ ด่านศุลกากรแม่สอด ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสกัดกั้นและปราบปราม การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่ผ่านการเสียภาษี ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้

แชร์ไปยัง

Comments are closed.