คลินิกเบาหวาน รพ.พิษณุเวช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลินิกเบาหวาน รพ.พิษณุเวช
🏥👩🏻‍⚕️ ให้บริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
แพทย์อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม อายุรแพทย์ จักษุแพทย์
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกำหนดอาหาร
นักกายภาพบำบัด 💙
📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกเบาหวาน
โทร. 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4123 และ 4132
📞Call Center : 1208
แชร์ไปยัง

Comments are closed.