พิษณุโลก แอปพลิเคชั่น “แคร์คุณ” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานแอปพลิเคชันสร้างรายได้ให้กับผู้ขับขี่และผู้ประกอบการ

 

พิษณุโลก แอปพลิเคชั่น “แคร์คุณ” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานแอปพลิเคชันสร้างรายได้ให้กับผู้ขับขี่และผู้ประกอบการ

นวัตกรรมเพื่อสังคมแอปพลิเคชั่น “แคร์คุณ….ทุกเส้นทาง” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานแอปพลิเคชันสร้างรายได้ให้กับผู้ขับขี่และผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ลดผลกระทบโควิด-19

 

วันนี้ ( 2 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงาน แอปพลิเคชันแคร์คุณ Carekoon Mobility Plattorm เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NA) ร่วมกับหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, เทศบาลนครพิษณุโลก และศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอโดยบริษัทโชลาร์วัตต์111 จำกัด เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เกิดเป็นต้นแบบโมเดลธุรกิจโลจิสติกส์ ประหยัดพลังงานและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลุ่มธุรกิจสินค้าบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (Smart Mobility for Longevity Economy) ให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพในยุค วิถีชีวิตปกติใหม่จากโรคระบาดโควิด-19 ล่าสุดได้จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมผู้ขับขี่และผู้ประกอบการที่สนใจบนแพลตฟอร์มแคร์คุณ ให้กับผู้ประกอบการขับรถรับจ้างในสถานีขนส่งโดยสารจังหวัดพิษณุโลก

ภญ.กรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ประธานกรรมการบริษัทโซลาร์วัตต์ 111 จำกัด และหัวหน้าโครงการแอป พลิเคชันแคร์คุณ กล่าวว่า “กิจกรรมอบรมผู้ขับขี่และผู้ประกอบการที่สนใจบนแพลตฟอร์มแคร์คุณ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ประการแรก เป็นการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการ คือผู้ขับขี่ ผู้ประกอบการเช่น ร้านอาหาร กลุ่มสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ ประการที่สอง การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สาธิตวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันแคร์คุณ นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ได้รับทุนสนับสนุน นำมาเป็นเครื่องมือสร้างรายได้ ลดผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ให้กับชุมชน และ ประการที่สาม สำหรับผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการที่ต้องการขยายฐานลูกค้า เราได้เพิ่มเติมช่องทาง e-Commerce ตลาดออนไลน์ ที่ www.carekoon.com/marketplace เพื่อเป็นส่งเสริมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นับว่าเป็นการติดอาวุธเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการขนาดไมโครและขนาดย่อม สามารถสร้างร้านค้าและนำสินค้ามาจำหน่ายได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้งานบนแพลตฟอร์มแต่อย่างใดแอปพลิเคชันแคร์คุณ

แชร์ไปยัง

Comments are closed.