แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยม/สังเกตการณ์ ผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยม/สังเกตการณ์ ผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ในพื้นที่ อำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมให้กำลังใจและเชิญชวนชายไทยที่เข้ารับการตรวจเลือกสมัครใจเข้ารับราชการทหาร
เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 สังเกตการณ์การตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่ 4 ของการตรวจเลือกฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก​ ทั้งหมด 20 ตำบล

โดยในวันนี้มีชายไทยในพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลในเมือง และ ตำบลวัดจันทร์ โดยมียอดผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ จำนวน 207 นาย ยอดที่ต้องการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในวันนี้จำนวน 61 นาย โดยตั้งแต่เช้าที่ผ่านมามีชายไทยในพื้นที่สมัครใจเป็นทหารแล้วจำนวน 17 นาย สำหรับกองทัพภาคที่ 3 กำหนดทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 196 อำเภอ ของกองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบ

ระหว่างวันที่ 1 – 11 เมษายน 2564 กองทัพภาคที่ 3 จัดชุดสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล และรับทราบปัญหา ในส่วนกองทัพภาคที่ 3 มีทหารกองเกินที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ จำนวน 83,310 นาย และรับเข้าเป็นทหารกองเกินที่ กองทัพภาคที่ 3 จะต้องส่งเข้าประจำการปี 2564 จำนวน 17,045 นาย โดยแบ่งเป็นทหารบก จำนวน 13,969 นาย ทหารอากาศ จำนวน 1,676 นาย ทหารเรือ จำนวน 1,400 นาย
ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ยังได้เดินตรวจเยี่ยมและพูดคุยกับชายไทยที่เข้ารับการตรวจเลือกตามจุดต่างๆ พร้อมให้กำลังใจและเชิญชวนให้ชายไทยที่มารับการคัดเลือกสมัครใจเข้ารับราชการทหาร เพื่อรับใช้ชาติ และเป็นการฝึกร่างกายให้แข็งแรง ขณะที่ชายไทยที่พร้อมใจสมัครรับราชการทหารครั้งนี้ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกภาคภูมิใจในการรับใช้ชาติ

แชร์ไปยัง

Comments are closed.