จ.ฉะเชิงเทรา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปิดงานมหกรรมสัตว์ปีกสวยงามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

26 27 28 29

 

จ.ฉะเชิงเทรา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปิดงานมหกรรมสัตว์ปีกสวยงามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

      วันนี้ (16 ก.พ. 57) นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานปิดงาน “มหกรรมสัตว์ปีกสวยงามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 งานแสดงสินค้า OTOP ภาคตะวันออก และงานเกษตรแฟร์ 2557” พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ที่สวนปาล์มฟาร์มนก อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ดร.โภคิน พลกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรระบบสหกรณ์มุ่งที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารเป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการสร้างงาน สร้างอาชีพในการจำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตรและสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพของจังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคตะวันออกให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภค รวมถึงยังเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสามารถทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจและประทับใจจังหวัดฉะเชิงเทรามากยิ่งขึ้นด้วย/ชาญณรงค์ เนตรโรจน์ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.