จ.พิษณุโลก จัดหางานจังหวัดพิษณุโลกจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

19 20 21 22

 

จ.พิษณุโลก จัดหางานจังหวัดพิษณุโลกจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพที่มหาวิทยาลัยนเรศวร มีสถานประกอบการเข้าร่วม 50 แห่งตำแหน่งงานว่างกว่า 5,000 อัตรา

    เช้าวันนี้ ( 20 ก.พ.57 ) ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนายวิทูรัช  ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นจังหวัดเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน และส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานได้มีงานทำอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ซึ่งจะทำให้ผู้สมัครงานและนายจ้างได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้มาก เป็นการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำแก่ประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสามารถดำเนินการลงทะเบียนสมัครงาน หรือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งกลุ่มจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง สำหรับการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น 2 วัน ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดอบรมให้เความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงาน การสัมภาษณ์งานแก่ผู้สนใจ จำนวน 100 คน กิจกรรมนัดพบแรงงานคุณภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมจำนวน 50 แห่ง มีตำแหน่งงานว่างกว่า 5,000 อัตรา การสาธิตอาชีพและทดลองปฎิบัติอาชีพอิสระ 20 อาชีพ การับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน การจัดแสดงนิทรรศการอาชีพในประเทศประชาคมอาเซียน การทดสอบความพร้อมภาษาอังกฤษและอาชีพเพื่อการสมัครงาน คลินิกแรงงาน การให้คำปรึกษาทางอาชีพ แหล่งเงินทุน ตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัลและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย/เสรี ศรีพราย รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.