จ.อุตรดิตถ์ น้ำในเขื่อนสิริกิติ์เหลือร้อยละ 32 ส่งผลให้ภัยแล้ง

13 14 15 16

 

จ.อุตรดิตถ์ น้ำในเขื่อนสิริกิติ์เหลือร้อยละ 32 ส่งผลให้ภัยแล้งคืบ น้ำที่ส่งให้ราษฎรอพยพจากการสร้างเขื่อนไม่ไหล เดือดร้อนถ้วนหน้า

        ระดับน้ำเขื่อนสิริกิติ์ลดต่ำลงมาก เหลือน้ำเพียงร้อยละ 32 ในอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในโครงการพระราชดำริ ที่ส่งผ่านท่อที่ไปช่วยเหลือราษฎรที่อพยพจากการสร้างเขื่อนเมื่อ 37 ปีที่ผ่านมาไม่มีน้ำใช้ ,ราษฎรที่ปลูกข้าวต้องปล่อยให้แห้งตาย ราษฎรที่ถูกอพยพออกจากพื้นที่การก่อสร้างเขื่อนที่ย้ายมาอยู่ยังที่จัดสรรของทางราชการเมื่อ 37 ปีที่ผ่านมาที่มีบ้านอยู่เนินเขา/บนภูเขา  เคยใช้น้ำที่ส่งผ่านท่อตามโครงการพระราชดำริฯซึ่งปัจจุบันทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าไว้ให้ทางชลประทานจังหวัดฯสูบน้ำจากทางหน้าเขื่อนฯส่งผ่านท่อฯไปให้ราษฎรกลับไม่ได้รับการบริการที่สม่ำเสมอ สูบบ้าง ไม่สูบบ้าง ปล่อยให้ชาวบ้านต้องผจญภัยแล้งตามยถากรรม…พืชผักสวนครัวเฉาแห้ง..น้ำกินต้องซื้อจากเอกชนที่นำมาจำหน่าย…พวกเขาเหล่านั้นเสียสละยอมอพยพย้ายจากการสร้างเขื่อนมาตั้งถิ่นฐานตามที่ทางการจัดให้ไม่มีทางเลือกที่ต้องผจญชะตากรรมเอง…หากทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบดังกล่าวได้เอาใจใส่ให้มากกว่านี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นคงคลี่คลายไปมาก/ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน 

Comments

comments

Comments are closed.