จ.สุรินทร์ จัดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2557”

1 2 3 4

 

จ.สุรินทร์จัดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2557” มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทั่วทุกภาคนำสินค้ามาขายเป็นจำนวนมาก
     นายสิทธิพร บางแก้ว พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ กำหนดวิสัยทัศน์ “เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย ผ้าไหมสุรินทร์ สู่สากล” โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการตลาดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ สำหรับภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากทั่วประเทศ การแสดงนิทรรศการการเกษตรอินทรีย์ การเสวนา สัมมนาวิชาการ “เกษตรอินทรีย์ เมื่อเข้าสู่อาเซียน” การจัดทัวร์เกษตรอินทรีย์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจากทั่วทุกภาค โดยกำหนดจัดพิธีเปิดงานในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. โดยเรียนเชิญ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าวที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานโดยทั่วกัน/กัญญรัตน์ เกียรติสุภา รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.