จ.ราชบุรี สนง.พัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ

5

 

จ.ราชบุรี สนง.พัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ
       เช้าวันนี้ (24 ก.พ. 57) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถยกระดับการพัฒนาตนเองด้านการจัดทำแผนธุรกิจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ โดยการยื่นแผนธุรกิจในการขอกู้เงินกับสถาบันการเงินในพื้นที่ต่อไป นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการสอนแผนธุรกิจ จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มาให้ความรู้ และให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าอบรม โดยจะมีการคัดเลือกแผนธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2557 จำนวน 2 กลุ่ม/ราย ซึ่งกลุ่มที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม ๆ ละ 15,000 บาท และจัดส่งกลุ่มดังกล่าวเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศต่อไป ผู้เข้าอบรมด้านการจัดทำแผนธุรกิจครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และประเภทผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 10 กลุ่ม/ราย รวม 35 คน/กาญจนา ฟูปิง รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.