จ.อุตรดิตถ์ จัดเสวนาการบริหารจัดการน้ำแก่กลุ่มผู้ใช้ น้ำลุ่มแม่น้ำน่าน

28 29 30 31

 

จ.อุตรดิตถ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาการบริหารจัดการน้ำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มแม่น้ำน่านหลังสถานการณ์น้ำในเขื่อนมีปริมาณน้อยใกล้จุดวิกฤติ

    เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ นายสุชาติ ธีรวงษ์พิทักษ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่าน  โดยมี ดร.สุเทพ เลิศศรีมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์และนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและคาดการณ์ สถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งการจัดเสวนาในครั้งนี้เกิดจากฤดูแล้งในปีนี้มีปริมาณน้ำในการกักเก็บในเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณที่น้อยอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคทั้งด้านการทำนาปรัง และผู้ที่เลี้ยงปลากระชัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ จึงร่วมกับ สำนักชลประทานที่ 3 พิษณุโลก และสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเสวนา ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำปัจจุบัน และแผนการระบายน้ำในอนาคต ให้กับผู้ที่ใช้น้ำท้ายน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังท้ายน้ำ ได้ทราบถึงสถานการณ์ของน้ำในอ่างเก็บน้ำปัจจุบัน เพื่อจะได้นำไปวางแผนการทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง ผลผลิตไม่เกิดความเสียหาย และหาแนวทางในการแก้ไข และป้องกันปัญหาร่วมกัน โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ในเขตของสำนักชลประทานที่ 3 จากจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังท้ายน้ำ ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำน่าน ดร.สุเทพ เลิศศรีมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำในวันนี้ อยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมาก และทาง กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ได้ร่วมหารือกับทางจังหวัด และรายงานให้จังหวัดได้ทราบ และในวันนี้ทาง กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ก็ได้เชิญผู้ที่ใช้น้ำ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้เลี้ยงปลาในระซัง ผู้ใช้น้ำในอุตสาหกรรม และผู้ที่ใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภค มาร่วมหารือและรับทราบความจริงที่เขื่อนสิริกิติ์ และจากสถานการณ์ในตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงนั่นคือ มีการใช้น้ำที่เตรียมไว้สำหรับการอุปโภคและบริโภค และน้ำที่เตรียมไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่เกิดภัยแล้งยาวนาน ซึ่งน้ำเหล่านี้ก็ได้มีการนำออกมาใช้แล้ว จึงได้นำข้อมูลเหล่านี้มาชี้แจงไห้กับผู้ที่ผู้ที่ใช้น้ำได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าในการทำนาปรังครั้งที่สองนั้นว่าควรจะดำเนินการหรือไม่ เพราะถ้าสถานการณ์ภัยแล้งกินเวลายาวนานไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายน น้ำในเขื่อนก็จะมีระดับที่ต่ำกว่าท่อส่ง และจะไม่สามารถปล่อยน้ำลงแม่น้ำได้เลย ซึ่งส่วนของเขื่อนสิริกิติ์ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้น แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะเมื่อปีที่ผ่านมา น้ำในเขื่อนสิริกิติ์เหลืออีกเพียงแค่ 300ล้าน ลบ.ม ก็จะถึงปากของท่อส่งแล้ว ซึ่งนั่นก็จะมีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย แต่ตอนนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคของพี่น้องประชาชน จากการตรวจสอบข้อมูลน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ในวันนี้พบว่าปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำ 4883.93 ล้านลูกบาศก์เมตร(51.36%) ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน 2033.93 ล้านลูกบาศก์เมตร(30.54%) ปล่อยน้ำวันที่ผ่านมา 20.05 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำวันที่ผ่านมา 4.22 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.