จ.พิษณุโลก สำนักงานประชาสัมพันธ์นำสื่อมวลชนดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริ

5 6 7 8 9 10

 

จ.พิษณุโลก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก  จัดโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนพระมหากษัตริย์  โดยการจัดกิจกรรมเสวนาและพาคณะสื่อมวลชนนักจัดรายการวิทยุ   ศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริ

             เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก  นำโดย นางสาว พรรณี  สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะสื่อมวลชนนักจัดรายการวิทยุ  เข้าศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริ  ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลโท รังสรรค์ คุ้มราศี   ผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  โดยสื่อมวลชนได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว กว่า 20 โครงการ  อาทิ   โครงการปลูกผักปลอดสารพิษแบบไฮโดรโปนิกส์ โครงการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อวง  โครงการเลี้ยงกบในขวดพลาสติก   โครงการเลี้ยงจิ้งหรีด  โครงการโรงสีข้าวชุมชน    โครงการเลี้ยงโคเนื้อ    โครงการเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็นต้น จากนั้นในช่วงบ่าย คณะสื่อมวลชน   ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่กองบิน 46   โดยมี นาวาอากาศเอก ฐากูร นาครทรรพ  ผู้บังคับการกองบิน 46  พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  และบรรยายสรุปพร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองบิน 46 อาทิเช่นการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลชุมชน    ของศูนย์ไบโอดีเซล   เริ่มการสาธิตตั้งแต่ขบวนการผลิต   วิธีดำเนินการ  จนถึงขั้นตอนการนำไปใช้งานในรถยนต์  โดยผู้บังคับการกองบิน 46  กล่าวว่า กองบิน 46  มีแนวคิดในการอนุรักษ์ 5 ด้าน  ซึ่งประกอบด้วย การอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์ต้นไม้ อนุรักษ์น้ำ   อนุรักษ์อากาศและอนุรักษ์พลังงาน  ทางกองบิน 46 จึงได้ทำการรวบรวมน้ำมันพืชเหลือใช้ภายในครัวเรือน  นำมาผลิตเป็นไบโอดีเซล โดยมีกำลังการผลิตเฉลี่ย เดือนละ 10,000 – 30,000ลิตร  มีเป้าหมายการผลิตให้ได้ 84,000 ลิตร ซึ่งโครงการนี้ปรากฏว่าได้ช่วยให้ทางเจ้าหน้าที่  สามารถนำไบโอดีเซลที่ผลิตได้ ไปใช้กับเครื่องจักรกล ไปพัฒนาพื้นที่ และต่อยอดการทำโครงการ สวนเกษตรพอเพียง  โดยให้ทุกหน่วยงานได้จัดทำงานเกษตรบริเวณพื้นที่ว่างในหน่วยงาน จัดแปลงเกษตรปลุกพืชผักสวนครัวนำมาประกอบอาหารกลางวันรับประทาน และที่เหลือนำไปจำหน่วยนำเงินมาใช้เป็นสวัสดิการ นอกจากนี้ทางกองบิน 46 ยังยินดีที่จะออกไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน และยินดีที่จะสนับสนุนและเป็นส่วนร่วม กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่กำลังรณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  อีกด้วย/เสรี ศรีพราย รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.