จ. พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด

11 12 13 14

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด พร้อมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัด กอ.รมน. จังหวัด และคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

 เช้าวันนี้ ( 27 ก.พ.57 ) ที่ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวัฒนะ  กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด และคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยในที่ประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะที่ผ่านมา ดังนี้ ด้านการแก้ไขปัญหาเสพติด ซึ่งจากรายงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ในห้วงระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2557 – 15 กุมภาพันธ์ 2557 ของตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก มีการตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 59 ครั้ง และผลการปราบปรามยาเสพติดจับกุมผู้ต้องหาได้ 368 ราย ได้ผู้ต้องหา 379 คน ของกลางยาบ้า 31,177 เม็ด ยาไอซ์ 3.28 กรัม กัญชาแห้ง 6.02 กรัม  สารระเหย 3 กระป๋อง ส่วนเรือนจำกลางพิษณุโลก รายงานสถิติผู้ต้องขังในเรือนจำ ในระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2557 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 มีผู้กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น 1,527 คน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก มีผู้กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น 2,308 คน และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก มีผู้กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดในระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2557 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวนทั้งสิ้น 740 คน ส่วนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จากรายงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2557 – 15 กุมภาพันธ์ 2557 พบว่า มีจำนวนคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ในพื้นที่ จำนวน 9 คดี ของกลางเป็นไม้สักจำนวน 12 ท่อน ไม้กระยาเลย จำนวน 13 ท่อน พื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน 369 ไร่เศษ เป็นต้น/เสรี ศรีพราย รายงาน

 

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.