จ.พิษณุโลก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์จัดนิทรรศการวิชาการทางการศึกษา

27 28 29 30

 

จ.พิษณุโลก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์จัดนิทรรศการวิชาการทางการศึกษา เพื่อเผยแพร่และแสดงผลงานของนักเรียน

    เช้าวันนี้(  28 ก.พ.57) ที่โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดคูหาสวรรค์ )  นาย บุญทรง แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย นางไพรัตน์ น้อยหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นิทรรศการวิชาการทางการศึกษา ประจำปี 2556 ซึ่งนิทรรศการการศึกษาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทำให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็น อีกทั้งยังเป็นการเน้นในส่วนของประสบการณ์ตรง ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ภายในนิทรรศการในครั้งนี้ มีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้ภายในงาน ยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ภายในนิทรรศการ ยังมีการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ และการแสดงจากวงเมโลเดียน   ซึ่งการแสดงดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างจิตนาการให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป/เสรี ศรีพราย รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.