จ.อุตรดิตถ์ จทบ.อุตรดิตถ์ เปิดศูนย์ช่วยเหลือภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบ

32 33 34 35

 

จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์เปิดศูนย์ช่วยเหลือภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยร่วมกับหน่วยงาน ปภ.และองค์กรส่วนท้องถิ่น

         ที่บริเวณหน้ากองบังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ พลตรี ธัญญะพรหม   อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการปล่อยแถวรถบรรทุกน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำของราษฎร ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และบางส่วนของจังหวัดแพร่ 7 อำเภอ ซึ่งเป็นเขตที่แบ่งส่วนการรับผิดชอบให้กับจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ซึ่งประกอบด้วย กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2    กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 และกองพันทหารม้าที่ 12 จังหวัดแพร่,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ ทั้ง 2 จังหวัด เพื่อบูรณาการในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ได้มีการตั้งศูนย์ฯเพื่อบรรเทาภัยแล้งมาทุกๆปี ทั้งยานพาหนะ,กำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชน นายณรงค์  อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่าทาง ปภ.เราได้ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่จะเร่งระดมให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยฯและครั้งนี้อีกเช่นเคยที่ได้รับการร่วมมือจากทาง จังหวัดทหารบก ที่เอื้อเฟื้อการช่วยเหลือ/ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.