ธกส.ตั้งเป้าเงิบริจาคช่วยชาวนา 20,000 ล้านบาทใน 4 เดือน

5

 

ข่าวทั่วไทย/ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระดมเงินบริจาคช่วยเหลือชาวนาโครงการรับจำนำข้าว ตั้งเป้า 20,000 ล้านบาทใน 4 เดือน

นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงการดำเนินโครงการกองทุนช่วยเหลือชาวนา ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการคลัง นำเงินงบกลางที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และ กกต.ให้ความเห็นชอบมาชำระให้ชาวนา คาดว่าภายใน 10 วัน ธกส.จะได้รับเงิน จากนั้นจะกระจายลงพื้นที่ คาดว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้ประมาณ 2 แสนราย โดยชาวนาต้องนำใบประทวนที่ขึ้นทะเบียนกับ ธกส.สาขามาแสดง จากนั้น ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินตามลำดับทะเบียนทันที นายนิพัฒน์ ยังกล่าวว่า มีชาวนากว่า 9 แสนราย นำข้าวเปลือกฤดูการผลิตที่ 56/57 มาจำนำกับรัฐบาล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม และยังไม่ได้รับเงิน นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังได้ตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนารับบริจาคเงินเข้ากองทุน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2557 ขณะนี้มีเงินบริจาคทั้งสิ้น 331 ล้านบาท โดยประชาชนสามารถบริจาคได้ 3 ช่องทาง คือ ผ่านบัญชีเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา บริจาคได้ที่ ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศ ช่วยเหลือสมทบเงินเข้ากองทุนให้ยืมเป็นการชั่วคราว เมื่อสิ้นสุดโครงการจะได้รับเงินคืนโดยไม่มีผลตอบแทน และช่วยเหลือโดยสมทบทุนแบบมีผลตอบแทน ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.63 ซึ่งจะได้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง ธ.ก.ส.ตั้งเป้าภายใน 4 เดือน จะระดมทุนให้ได้ 20,000 ล้านบาท เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวนาประมาณ 200,000 ราย/ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ รายงาน

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.