จ.น่าน มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จับมือสือมวลชน 17 จังหวัด ลด ละ เลิกบุหรี่

9 10 11 12 13 14 15 16

 

 

จ.น่าน มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จับมือสือมวลชน ภาคเหนือ ลด ละ เลิกบุหรี่

   เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 มี.ค. 57 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคเหนือ เรื่อง  “ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย” ในวันที่  10-11   มีนาคม  2557  ณ  โรงแรมเทวราช  อ.เมือง  จ.น่าน  ซึ่งการจัอสัมมนาสื่อมวลชนภาคเหนือ  เรื่อง “ร่วมกันพัฒนาการควบคุมยาสูบในประเทศไทย”  ในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สื่อมวลชนในพื้นที่จะได้รับทราบข้อมูบสำคัญด้านการควบคุมยาสูบ  และนำไปเผยแพร่รณรงค์  เพื่อสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เป็นสื่อมวลชนมากกว่า  40  คน  ซึ่งเป็นสื่อมวลชนระดับท้องถิ่นในภาคเหนือ  จากจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  พะเยา  แพร่  น่าน  ลำพูน  ตาก  สุโขทัย  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  พิจิตร  อุตรดิตถ์  กำแพงเพชร  นครสวรรค์  ทั้งนี้จากการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)   และสื่อมวลชนได้ร่วมมือเพื่อจะขยายผลในการดำเนินการต่อไป ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่    โทร. 0-2278-1828   หรือ  08-6368-9488  /ทีมข่าว พิดโลกนิวส์ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.