จ.อุตรดิตถ์ เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือดกษตรกรผู้ปลูกหอมอำเภอลับแลเป็นการด่วน

12 22

 

จังหวัดอุตรดิตถ์เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือดกษตรกรผู้ปลูกหอมอำเภอลับแลหลังผลผลิตขายไม่ได้ไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อ

     นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงสำหรับสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหอมแบ่งอำเภอลับแลที่ขายผลผลิตไม่ได้นั้นขณะนี้ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการประชุมร่วมเพื่อหาทางช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไปแล้ว 2 ครั้งและได้มีผลสรุปว่าทางจังหวัดได้ของบช่วยเหลือจากทางกระทรวงพาณิชย์เพื่อมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรโดยประมาณการว่าจะมีผลผลิตหอมแบ่งออกสู่ตลาดจำนวนประมาณ 15,000 ตัน ก็จะช่วยเหลือเป็นค่าขนส่งค่าบริหารจัดการและค่าซื้อถุงสำหรับเก็บผลผลิต รวมแล้วจะช่วยเหลือตันละประมาณ 2,600 บาท ซึ่งก็ได้ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์ไปจำนวน  3,700,000 บาทซึ่งก็ได้แจ้งขอรับการสนันสนุนไปยังส่วนกลางแล้วซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าทางกระทรวงพาณิชย์จะให้การสนับสนุนอย่างไรและก็ได้แจ้งไปยัง องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ. อบต.หรือทางเทศบาลเพื่อให้จัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรซึ่งหากว่าได้รับการสนับสนุนจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็คิดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรไปได้ในระดับหนึ่ง/ปวินท์ อินกล่ำ  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.