จ.พิษณุโลก ขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนเมษายน 2557

7

 

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนเมษายน 2557 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2557  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บยามฉุกเฉินและเก็บสำรองในคลังโลหิต 

      นายระพี  ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ร่วมกันออกรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตกุศล เพื่อนำไปใช้และเก็บสำรองในคลังโลหิตไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บยามฉุกเฉิน ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกได้ออกรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน เป็นประจำสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกเดือน แต่เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ มีปริมาณผู้ป่วยและความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลต่างๆ ในปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณโลหิตที่ได้รับจากผู้มีจิตเป็นกุศลตามโรงพยาบาลและหน่วยรับบริจาคโลหิต ยังไม่เพียงพอต่อความต้องในการใช้โลหิต จึงจำเป็นต้องออกรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บยามฉุกเฉินและเก็บสำรองในคลังโลหิต ละการรับบริจาคโลหิตในเดือนเมษายน 2557 นี้ ยังเป็นการรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ด้วย

       สำหรับในเดือนเมษายน 2557  นี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกมีกำหนดการออกบริจาคโลหิต ตามสถานที่ต่างๆดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 10 เมษายน 2557  เวลา 08.300 – 12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช

วันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 เมษายน 2557  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม

วันที่ 25 เมษายน 2557  เวลา 08.30  – 12.00 น. ณ บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด

วันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบางระกำ

วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง

    สำนักงานเหล่ากาชาดจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 0-5525-1144 ในวันและเวลาราชการ

Comments

comments

Comments are closed.