พะเยา กกต.พะเยา จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งล่วงหน้า สว.

14 15 16 17

 

กกต.พะเยา จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการประกวดแข่งขัน “ส้มตำลีลา ปวงประชาร่วมใจ พร้อมกันไปเลือกตั้ง”

      ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา นายสุเทพ พรหมวาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการประกวดแข่งขัน “ส้มตำลีลา ปวงประชาร่วมใจ พร้อมกันไปเลือกตั้ง” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชนทั่วไปออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาพในวันที่ 30 มีนาคมนี้ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ข้าราชการเจ้าหน้าที่ กกต.พะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ตอลดจนตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรมเป็นจำนวนมาก นายสุเทพ เตียวตระกูล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 และกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 นั้น เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีความสนใจที่จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจึงเป็นกิจกรรมที่ต้องมีความน่าสนใจ สอดแทรกการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าร่วมกิจกรรม จึงได้จัดการประกวดแข่งขัน “ส้มตำลีลา ปวงประชาร่วมใจ พร้อมกันไปเลือกตั้ง” โดยมีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 แห่งในเขตอำเภอเมือง ส่งทีมส้มตำเข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแนะนำตัวของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง สว. จำนวน 2 คน คือ นายไพรัตน์ ตันบรรจง หมายเลข 1 และนายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ หมายเลข 2 สำหรับผลการประกวดแข่งขันส้มตำลีลาฯ ชนะเลิศคือ ทีมเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ ทีมบ้านใหม่แซบเวอร์ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ และรองชนะเลิศอันดับสอง คือ ทีม อบต.บ้านมาง อำเภอเชียงม่วน ทั้งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา FM 95.25 MHz ได้ดำเนินการถ่ายทอดเสียงบรรยากาศและกิจกรรมภายในงานตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น.อีกด้วย/ประมวล อุปกิจ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.