อุตรดิตถ์ เลือกตั้ง สว. ล่วงหน้าเงียบเหงา

13 14

 

อุตรดิตถ์  บรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ล่วงหน้า ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไปอย่างเงียบเหงา

     ในวันนี้ 23 มี.ค.57 ซึ่งเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า จังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดที่เลือกตั้งกลางนอกเขจังหวัด ณ ศาลาประชาคมบริเวณศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เริ่มเปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ได้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์น้อยแต่ก็เริ่มทยอยมา โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ พร้อมจัดชุดลูกเสือและเนตรนารีเป็นอาสาสมัคร กกต. เป็นฝ่ายสนับสนุนคอยช่วยให้คำแนะนำด้านการตรวจสอบรายชื่อในบริเวณหน้าสถานที่ใช้สิทธิ์ การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้จะมีเรื่องฝนฟ้าที่ตกลงมาในช่วงเช้ามืดก่อนถึงเวลาลงคะแนนก็ไม่เป็นอุปสรรค์แต่อย่างใดและ คาดว่าผู้มาใช้สิทธิที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้จะออกมาใช้สิทธิเกินครึ่ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีทั้งหมด 744 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้ขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางที่ศาลาประชาคม จำนวน 1,890 คน และขอใช้สิทธิที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งของแต่ละอำเภอ อำเภอเมือง 68 คน, พิชัย 31 คน, ลับแล 32 คน, ตรอน 11 คน,ท่าปลา 5 คน,น้ำปาด 39 คน,ฟากท่า 35 คน,ทองแสนขัน 4 คน และบ้านโคก ไม่มีผู้ขอลงทะเบียน โดยใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เป็นที่เลือกตั้งกลาง ยกเว้นอำเภอลับแล ใช้สถานที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร โดยบรรยากาศของทุกหน่วยเลือกตั้งในวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงา/ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.