พิษณุโลก เลือกตั้งล่วงหน้าส.ว.ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเงียบเหงา

9 10 11 12

 

พิษณุโลก บรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าส.ว.ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในภาคเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มากนัก

   เช้าวันนี้ ( 23 มี.ค.57 ) ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสมาชิวุฒิสภา ล่วงหน้า ที่ศูนย์ประสานแผนประจำท้องถิ่นทั้ง 9 อำเภอ ซึ่งกกต.จ.พิษณุโลก ได้กำหนดเป็นสถานที่ใช้สิทธิสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตจังหวัดพิษณุโลกและที่หอประชุมศรีวชิรโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วเป็นสถานที่ลงคะแนนสำหรับผู้มีสิทธินอกเขตจังหวัด ซึ่งบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในภาคเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มากนัก ใน ขณะที่ กกต.พิษณุโลกคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส.ครั้งที่ผ่านมา นายชีวินรัฏฐ  แก้ววัตนะบวรผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก   กล่าวว่าโดยเฉพาะที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามซึ่งใช้เป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด  ได้จัดหน่วยเลือกตั้งไว้จำนวน 11 หน่วย รวม 76  จังหวัดในภาคเช้าประชาชนยังออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งค่อนข้างน้อยต้องรอดูในภาคบ่าย เพราะพิษณุโลกเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยทหารและมีทหารแจ้งความจำนงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นจำนวนมากเช่นกันอย่างไรก็ตาม คาดว่าการเลือกตั้งส.ว.ล่วงหน้าครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิมากกว่าการเลือกตั้งส.ส.ล่วงหน้าที่ผ่านมา สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ว.ในจังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน 655,558 คนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้มีจำนวน 8,692 รายและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดจำนวน546 ราย     โดยในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกมีผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุด จำนวน 302 รายภาพรวมของการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าส.ว.ในจังหวัดพิษณุโลกในภาคเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น 

พิษณุโลก รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ว.ล่วงดังนี้
1.นอกเขตจังหวัด
– หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 2 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จว.พิษณุโลก มีผู้มาลงทะเบียน 8,692 คน ผู้มาใช้สิทธิ 512 คน คิดเป็น 5.89 %
2.ในเขตจังหวัด 9 แห่ง ดังนี้
2.1 อ.เมือง -ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำ อ.เมือง มีผู้มาลงทะเบียน 302 คน ผู้มาใช้สิทธิ 282 คน คิดเป็น 93.37 %
2.2 อ.วังทอง -ศูนย์ประสานแผน ฯ อ.วังทอง มีผู้มาลงทะเบียน 48 คน ผู้มาใช้สิทธิ 42 คน คิดเป็น 87.5 %
2.3 อ.บางระกำ -ศูนย์ประสานแผน ฯ อ.บางระกำ มีผู้มาลงทะเบียน 38 คน ผู้มาใช้สิทธิ 37 คน คิดเป็น 97.36 %
2.4 อ.นครไทย – ศูนย์ประสานแผน ฯ อ.นครไทย มีผู้มาลงทะเบียน 79 คน ผู้มาใช้สิทธิ 50 คน คิดเป็น 63.29 %
2.5 อ.พรหมพิราม -ศูนย์ประสานแผน ฯ อ.พรหมพิราม มีผู้มาลงทะเบียน 21 คน ผู้มาใช้สิทธิ 20 คน คิดเป็น 95.23 %
2.6 อ.บางกระทุ่ม -ศูนย์ประสานแผน ฯ อ.บางกระทุ่ม มีผู้มาลงทะเบียน 27 คน ผู้มาใช้สิทธิ 24 คน คิดเป็น 88.88 %
2.7 อ.เนินมะปราง – ศูนย์ประสานแผน ฯ อ.เนินมะปราง มีผู้มาลงทะเบียน 9 คน ผู้มาใช้สิทธิ 9 คน คิดเป็น 100 %
2.8 อ.ชาติตระการ – ศูนย์ประสานแผน ฯ อ.ชาติตระการ มีผู้มาลงทะเบียน 11 คน ผู้มาใช้สิทธิ 11 คน คิดเป็น 100 %
2.9 อ.วัดโบสถ์ – ศูนย์ประสานแผน ฯ อ.วัดโบสถ์ มีผู้มาลงทะเบียน 11 คน ผู้มาใช้สิทธิ 10 คน คิดเป็น 88.82 %

สรุป
นอกเขต ผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 512 คน คิดเป็น 5.89 %
ในเขต ผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 485 คน คิดเป็น 88.82 %

Comments

comments

Comments are closed.