เชียงราย กกต.ปล่อยขบวนรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ให้มากที่สุด

11 12 13 14

 

กกต.จังหวัดเชียงราย ปล่อยขบวนรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หวังให้ประชาชนตื่นตัวออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด

   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 นายนิรันดร์ เสมานันทร์ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย ณ ภายในบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเอกชัย เรือนคำ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ประชาชน นักศึกษา และสถานศึกษาในเครือข่ายของจังหวัดเชียงราย ให้ความร่วมมือและร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ได้ตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง สามารถเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้อย่างมีคุณภาพ โดยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557นี้ หวังมีผุ้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด/กังวาล ปริมา รายงาน

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.