เชียงราย กกต.ตรวจติดตามความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง ส.ว.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5 6

 

กกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตรวจติดตามความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง ส.ว.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

      เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 วานนี้ นายธีระวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ คณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการพรรคการเมือง พร้อมด้วยนายธนิต ศรีประเทศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการพรรคการเมือง นายเอกชัย เรือนคำ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย และคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจติดตามในการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ณ หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายวีระเดช สมวรรณ นายอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ คาดมีผู้ออกมาใช้สิทธิมากกว่าการเลือกตั้ง ส.ส. เพราะการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง โดยบรรยากาศการมารับหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย ได้มีเจ้าหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งต่างทยอยเข้ามารับและตรวจเช็คหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งคึกคักเป็นไปอย่างเรียบร้อยโดยไม่มีเหตุการณ์ที่อันอาจจะก่อให้เกิดความวุ้นวายแต่อย่างได/กังวาล ปริมา รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.