พิษณุโลก บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง

1 2 3 4

 

พิษณุโลก  บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเช้าหลังเปิดหีบมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิลงคะแนนอย่างต่อเนื่อง

     เช้าวันนี้ ( 30 มี.ค.57 ) บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ของจังหวัดพิษณุโลก เริ่มคึกคักตั้งแต่เช้า มีผู้มารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าก่อนเปิดหีบรับบัตรลงคะแนน โดยในเวลา 08.30 น. ที่บริเวณศูนย์ OTOP อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5 หน้าเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 8 ของเทศบาลตำบลหัวรอ นายวัฒนะ  กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ก็ได้เดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ของจังหวัดพิษณุโลกเช่นกัน โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ตำบลหัวรอ  โดยเฉพาะที่บริเวณศาลาช่องฟ้า ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง ถึง 3 หน่วย ก็มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ทยอยออกมาใช้สิทธิลงคะแนนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่วนที่หน่วยเลือกตั้งภายในบริเวณวัดจันทร์ตะวันตก ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งถึง 6 หน่วย ก็มีประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิกันอย่างคึกคัก  สำหรับสภาพอากาศช่วงเช้าของจังหวัดพิษณุโลกสภาพอากาศกำลังดี มีท้องฟ้าครึ้ม แดดไม่ร้อน ส่งผลให้มีประชาชนสนใจออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับ การใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยในวันนี้มีผู้มาเข้าคิวรอใช้สิทธิ ตั้งแต่ก่อนปิดหีบการเลือกตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนในวันทำงานและผู้สูงอายุ ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก คาดว่าน่าจะมีผู้มาใช้สิทธิไม่น่าจะน้อยกว่าร้อยละ 70 หรือโดยภาพรวมดีกว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งที่ผ่านมา และคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการได้ประมาณเวลา 20.00 น. วันนี้  สำหรับผู้ลงรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดพิษณุโลก มีด้วยกัน  8 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายสุรินทร์  ฐิติปุญญา หมายเลข 2 นายเปรมฤดี  ชามภูนท หมายเลข 3 นายฐิติพงศ์ชาญ  ทรัพย์เพิ่มพูนทวี หมายเลข 4 นายสันติ ศิริสินเลิศ  หมายเลข 6 นายยอด  นาคหวัง หมายเลข 7 นายนิธิทนันท์  ก้าวศรีสุริยะธาดา หมายเลข 8 นายสำเริง  สุขรุ่งเรือง และหมายเลข 9 นายเศรษฐา  สุทธิหล่อ มีผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง จำนวน 650,011 คน มีหน่วยการเลือกตั้งจำนวน 1,274หน่วย

Comments

comments

Comments are closed.