เชียงราย บรรยายกาศการเลือกตั้ง ส.ว.หลายพื้นที่ประชาชนทยอยมาลงคะแนน

14 15 16 17

 

เชียงราย บรรยายกาศการเลือกตั้ง ส.ว.หลายพื้นที่ประชาชนทยอยมาลงคะแนน

    30 มี.ค.57 บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ว. ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่างทยอยกันออกมาใช้สิทธิ ตั้งแต่เปิดหีบ ณ เวลา 08.00 น. จนถึงขณะนี้ มีประชาชนออกมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 7 และ 8 ของบ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าอาข่า และชนเผ่าลาหู่ ประมาณกว่า 200 คน ในพื้นที่บ้านนางแลใน ต่างพาคนในครอบครัวจูงลูกหลานกันมาลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน อีกทั้งยังให้ความสำคัญและมีความตื่นตัวในการมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทำให้บรรยากาศคึกคักและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไป อยู่ในสภาวะปกติไม่มีเหตุการณ์ผู้คัดค้านการเลือกตั้ง ไม่มีพบเหตุปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ และไม่พบปัญหาในพื้นที่การเลือกตั้งแต่อย่างใด/ภาพ-ข่าว กังวาล ปริมา 

Comments

comments

Comments are closed.