สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2557 จังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างไม่เป็นทางการ

36 37

สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2557 จังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างไม่เป็นทางการ

   หลังจากปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาชนได้ให้ความสนใจในการติดตามการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และทาง กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ติดตั้งป้ายคัตเอ้าท์ สรุปผลคะแนนของการเลือกตั้ง ส.ว. ไว้บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในวันนี้ประชาชนสามารถติดตามผลคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างต่อเนื่อง ผศ.ดร.สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ผลสรุปการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2557 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่าผู้สมัครหมายเลข 2 นายพีระศักดิ์ พอจิต มีคะแนนนำมาเป็นอันดับที่ 1 ได้ 101,895 คะแนน ผู้สมัครหมายเลข 1 นายโปรย สมบัติ ได้ 37,198 คะแนน ได้อันดับที่ 2 และผู้สมัครหมายเลข 3 นายวรนุพงศ์ ลภัสจารุนันท์ ได้ 13,554 คะแนน ได้อันดับที่ 3 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจำนวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 362,098 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ จำนวน 178,463 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 โดยมีบัตรดีจำนวน 152,647 ใบ คิดเป็นร้อยละ 42.15 บัตรเสียจำนวน 8,132 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.2 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 17,684 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.8 ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในครั้งนี้ ประชาชนออกมาใช้สิทธิน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่อย่างไรก็ตามผลที่ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ/มยุรี สังบัวแก้ว รายงาน

38

 

Comments

comments

Comments are closed.