กกต.จังหวัดเชียงราย สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.อย่างไม่เป็นทางการ

35

 

กกต.จังหวัดเชียงราย สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 และผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

      เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 นายเอกชัย เรือนคำ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 โดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นายมงคลชัย ดวงแสงทอง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย หมายเลข ๓ มีคะแนนนำมาเป็นอันดับที่ ๑ ได้คะแนน 169,251 คะแนน อันดับที่ 2 นายศักดิ์ชัย จงสุทธนามณี ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข 4 ได้คะแนน 79,055 คะแนน อันดับที่ 3 นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข 2 ได้คะแนน 76,393 คะแนน อันดับที่ 4 นางเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข 1 ได้คะแนน72,588 คะแนน อันดับที่ 5 นางสาวพนิดา มะโนธรรม ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข 5 ได้คะแนน 6,827 คะแนน และอันดับที่ 6 นายประสิทธิ์ บุญยืน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข 6 ได้คะแนน 5,249 คะแนน   สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมานั้นสามารถแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายในวันที่ 6 เมษายน 2557 ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ ต่อไป/กังวาล ปริมา รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.