พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลกมอบเช็คสนับสนุนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

11 12 13 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก อบจ.พิษณุโลก มอบเช็คสนับสนุนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตามโครงการสำรวจสุขภาวะสุขภาพของประชาชนโรคเรื้อรังและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

   วันที่ 31 มีนาคม 2557 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการสำรวจสุขภาวะสุขภาพของประชาชนโรคเรื้อรังและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก มี ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลราชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลราชนนีพุทธชินราชได้จัดโครงการสำรวจสุขภาวะสุขภาพของประชาชนโรคเรื้อรังและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมขึ้นโดยการอบรมแกนนำเพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งเต้านม และภายหลังการอบรมนี้แกนนำจะไปทำหน้าที่คัดกรองมะเร็งเต้านมประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปจำนวน 800 ราย และสำรวจสุขภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังของประชาชนในเขตเมืองพิษณุโลก จำนวน 1,400 ราย โดยโครงการสำรวจสุขภาวะสุขภาพของประชาชนโรคเรื้อรังและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกทั้งสิ้น ห้าแสนบาท และสำหรับการอบรมโครงการสำรวจสุขภาวะสุขภาพของประชาชนโรคเรื้อรังและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลพุธชินราช, พยาบาลวิชาชีพจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพพันปี และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลพุทธชินราช จำนวน 9 ท่านและมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกว่า  213 คนจากจิตอาสาในเขตเมืองพิษณุโลกทั้ง 60 ชุมชน

Comments

comments

Comments are closed.