เอ็มเอ็น ทราเวลเปิดสาขาใหม่รองรับฤดูท่องเที่ยว

5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอ็มเอ็น ทราเวลเปิดสาขาใหม่รองรับฤดูท่องเที่ยว

   เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 เม.ย.57 ณ.สำนักงานเอ็มเอ็นพิษณุโลก ทราเวล แอนด์ ทวัร์ สาขา มิตรภาพ เปิดสาขาใหม่เพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยว บริษัท เอ็มเอ็น พิษณุโลก ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัดเป็นบริษัทผู้ให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจรทั่งการบริการออกบัตรโดยสารภายในประเทศ ระหว่างประเทศ บริการจัดทัวร์ จัดประชุมสัมมนา ดูงานและกิจกรรมนอกสถานที่ โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 อีกทั้งทางบริษัทฯ ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อขออนุญาตจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวในการให้บริการ นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทำวงเงินวางประกันอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางสำนักงาน บริษัทเอ็มเอ็น พิษณุโลก ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 238/2 หมู่ 6 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก(บริเวณสี่แยกหนองอ้อ ในโครงการหมู่บ้านน้ำเพชร) เคยมีที่ทำการสาขาอยู่ที่โรงแรมวังแก้วและโรงแรมสมัยนิยม แต่ปัจจุบันได้ย้ายมาให้บริการที่ทำการสาขาใหม่ ณ ศูนย์ ICT ของทางเทศบาลนครพิษณุโลก และขยายสาขาเพิ่มอีกปัจจุบันคือ สาขาถนนมิตรภาพ (ติดสะพานสูง) ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 055-227-399, 081-971-6381, 081-953-7127

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.