เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ๋…งานสงกรานต์และมหกรรมอาหารพิษณุโลก

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ๋…งานสงกรานต์และมหกรรมอาหารพิษณุโลก

   เมื่อวันที่ 9 เม.ย.57 เวลา 19.30 น. ณ.เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติพิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า  จังหวัดพิษณุโลก  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดราชบูรณะ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานพิษณุโลก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก  และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกันจัดงานสงกรานต์ – ถนนกล้วยตาก มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลส์  ประจำปี 2557  ขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 15  เมษายน  2557  รวม  7  วัน ณ  บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ,  บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ, บริเวณวัดราชบูรณะ, บริเวณถนนเอกาทศรถ  และถนนสายต่างๆ ในเมืองพิษณุโลก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดพิษณุโลกและการท่องเที่ยวภายในประเทศ  โดยมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย คือ การจำหน่ายอาหารคาว-หวาน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้านานาชนิดการแสดงดนตรี การแสดงคอนเสิร์ต และการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงเวทีเยาวชนและรำวงย้อนยุค  การสรงน้ำพระสงฆ์สมณศักดิ์   การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์  การปล่อยนกปล่อยปลาและการถวายผ้าห่มและสรงน้ำพระพุทธชินราช   การเล่นน้ำตามประเพณีสงกรานต์ในกิจกรรมถนนถนนกล้วยตากรดน้ำสงกรานต์สองแคว และซุ้มประตูป่ากล้วย  การจัดขบวนอัญเชิญพระพุทธชินราชจำลองและขบวนแห่นางสงกรานต์    การรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  การประกวดนางสงกรานต์  การประกวดเทพบุตรสงกรานต์  การประกวดคู่หวานวันวานสงกรานต์สองแคว การประกวดกลองยาว  การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย  การประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว  และการประกวดไก่ชนนเรศวร  การแสดงน้ำพุลีลาประกอบดนตรี ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟ  และการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุเจดีย์ วัดราชบูรณะ  เทศบาลนครพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานสงกรานต์มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลส์ ประจำปี 2557

Comments

comments

Comments are closed.