คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดโครงการ “คลองสวยน้ำใส”ปลูกต้นธูปฤาษีช่วยบำบัดน้ำเสีย

31 32 33 34 35 36 37 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดโครงการ  “คลองสวยน้ำใส”ปลูกต้นธูปฤาษีช่วยบำบัดน้ำเสีย

    เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 เม.ย.57 ที่ลานอาคารจอดรถโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรฯ  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ จะโครงการ “คลองสวยน้ำใส”   โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมมือร่วมใจ คืนชีวิตให้คลองหนองเหล็ก เป็นโครงการต่อยอกจากโครงการเฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยครั้งนี้ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วน จ.พิษณุโลก และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ มีกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วย วิธีการทำ “บึงประดิษฐ์ (Wet Land)” โดยการปลูกพืชที่สามารถปรับปรุงน้ำเสียได้ อาทิ ธูปฤาษี ซึ่งน้อมนำองค์ความรู้มาจาก โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ยังมีการกำจัดของเสียด้วยชีววิธี โดยเปิดโอกาสให้นิสิต และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อซื้อต้นธูปฤาษี ดังกล่าวต้นละ 20 บาท เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ และได้ร่วมกันปลูกในคลองระบายน้กในวันนี้ด้วย

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.