รพ.ค่ายสมเด็จนเรศวรฯ โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพล พร้อมครอบครัวและ ประชาชนชุมชนรอบค่ายทหาร

39 40 41 42 43 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมสัมมนาเครือข่าย โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพล พร้อมครอบครัวและ ประชาชนชุมชนรอบค่ายทหาร
     เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พลโทหญิงกมลพร สวนสมจิตร ผู้จัดการโครงการฯ เนื่องด้วย รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานกองทุน สร้างเสริมสุขภาพกองทัพไทยให้จัดโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต กำลังพลพร้อมครอบครัวและประชาชนรอบค่ายทหาร ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก ซึ่ง รพ.ค่ายฯ ร่วมกับดครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลมหาวิทยานเรศวร โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานปราบปรามยาเสพติดภาค 6 ผู้แทนข้าราชการตำรวจ โรงพยาบาลกองทัพบกสังกัดกองทัพภาคที่ 3 จัดสัมมนาร่วมกัน เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื่อค้นหาปัญหาด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พร้อมระดมความคิด หาแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนเอง

Comments

comments

Comments are closed.