อบจ.อุตรดิตถ์ จัดงานรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สืบสานประเพณีสงกรานต์

22

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สืบสานประเพณีสงกรานต์

ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าหน้าที่ของ อบจ.อุตรดิตถ์ นำโดยนายนายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะบริหารและพนักงานได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภลักษณ์จินดาโดยประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีของคนไทยที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน  โดยมีความเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่      ราศีใหม่   ซึ่งหมายถึงการขึ้นปีใหม่ของไทย  ประชาชนจึงแสดงความยินดีที่มีชีวิตยืนยาวเข้าสู่ปีใหม่  โดยจะกำหนด  3  วัน  คือ  วันที่  13 , 14 และ 15  เมษายนของทุกปี  ประเพณีสงกรานต์จึงฝังลึกอยู่ในความรู้สึกและจิตใจของคนไทยมาช้านาน  ด้วยสายใยคุณความดีที่แฝงอยู่จนสามารถสืบสานเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมอันดีที่สืบทอดต่อกันมา  อีกทั้งยังเป็นการแสดงความรัก  ความเคารพต่อผู้สูงอายุและผู้ที่เคารพนับถืออีกด้วย/ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

23

Comments

comments

Comments are closed.