อำลาชีวิตตำรวจผู้การตุ่ม

เมื่อวันที่ 6 กันยาน 2555 พล.ต.ต.ธรรมนูญ เพชรบุรีกุล ที่ห้องคอนเวชั่นฮอล รร.ท็อปแลนด์พลาซ่า (ชั้น 5 )
ได้เลี้ยงอำลาเกษียรอายุราชการ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมด้วยตำรวจที่อำลาชีวิต
ราชการอีกจำนวน 20 คนทั้งนี้เพื่อจะได้ยึดหลักของการได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการบริการประชาชน
ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฏ์และยังกล่าวขอบคุณทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและแม่บ้านตำรวจแขกผู้มีเกรียติทุกท่านที่มาในงาน
บรรยายการภายในงานเต็มไปด้วยความสุขเป็นกันเองและยังท้ิงท้ายอีกว่าถึงจะหมดวาระแล้ว
แต่เลือดตำรวจไทยจะอยู่ในใจตลอดไป

2 ผู้การ3 ผู้การ1

Comments

comments

Comments are closed.