ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลจินฮว๋า จากสาธรณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมหารือ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนและ การท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

54 55 56 57 58 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลจินฮว๋า จากสาธรณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมหารือ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนและ การท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

   บ่ายวันนี้ ( 17 พ.ย.57 )  ที่ห้องรอบรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเทศบาลจินฮว๋า มณฑลเจ๋อเจียง สาธรณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมหารือ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนและ การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกคณะผู้บริหารจากเทศบาลจินฮว๋า ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนในวันนี้ ซึ่งในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก โดยเทศบาลนครพิษณุโลก มีความสัมพันธ์กับเทศบาลจินฮว๋า มณฑลเจ๋อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม การค้า การลงทุนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
   ด้านผู้นำคณะของเทศบาลจินฮว๋า กล่าวว่ารู้สึกยินดีมากที่ได้มาเยือนจังหวัดพิษณุโลกและขอขอบคุณทางจังหวัดพิษณุโลกที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดพิษณุโลกและเทศบาลจินฮว๋า จะได้มีร่วมมือกันในการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา และศิลปวัฒนธรรมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และอยากเชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและคณะได้เดินทางไปเยือนเทศบาลจินฮว๋า มณฑลเจ๋อเจียง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแคว้นยิ่งขึ้นต่อไป

 

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.