ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง    

2 3 4 5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

   เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557  ที่ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดพิษณุโลก โดยในที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2557 ที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้วิธีการและกระบวนการหลายประการ ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากจังหวัดพิษณุโลก สำหรับปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบ และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงาน ที่ผ่านมา จังหวัดพิษณุโลก มีผลการดำเนินการทั้งในด้านของการป้องกัน การปราบปรามผู้เสพ ผู้ค้า และกระบวนการบำบัดรักษา รวมทั้งการติดตามผู้ผ่านการบำบัดไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ซึ่งกระบวนการทั้ง 3 สู่กระบวนการนี้ เป็นภารกิจสำคัญที่จะทำให้ยาเสพติดเบาบาง และหมดไปจากสังคมได้ พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดของจังหวัดพิษณุโลกอย่างจริงจัง

 

 

 

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.