ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนสร้างฝายถวายในหลวงครบรอบ 87 พรรษา ที่อำเภอวัดโบสถ์ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

32 33 34 35 37 38 39 40 41 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนสร้างฝายถวายในหลวงครบรอบ 87 พรรษา ที่อำเภอวัดโบสถ์ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสร้างฝายถวายในหลวงครบรอบ 87 พรรษา ซึ่งโครงการดังกล่าวจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับส่วนราชการ ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชน สร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ และอำเภอวังทอง เป็นจำนวน 1,000 แห่ง เพื่อถวายในหลวงครบรอบ 87พรรษา โดยในครั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายพัฒนาชุมชน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกและ และประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คน ร่วมกันสร้างฝายจำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่บ้านเนินตาเกิด หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ชะลอการไหลหรือลดความรุนแรงของน้ำและเป็นการสร้างเครือข่ายพลังชุมชนในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยได้รับการสนับสนุน กระสอบปุ๋ย ลวดตาข่าย ไม้ไผ่ และอุปกรณ์การก่อสร้างฝายจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
       นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดให้มีการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ และอำเภอวังทอง เป็นจำนวน 1,000 แห่ง เพื่อถวายในหลวงครบรอบ 87 พรรษา โดยเชิญชวนหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมดำเนินการ มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆไปแล้วจำนวนกว่า 200 แห่ง โดยการสร้างฝายดังกล่าว นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน ขณะเดียวกันยังช่วยในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.