ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพสกนิกรชาวพิษณุโลกสวดมนต์

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำพสกนิกรชาวพิษณุโลกนุ่งขาวห่มขาวประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์
สืบดวงชาตา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
มื่อเย็นวานนี้ ( 4 ธ.ค.55 ) ที่วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
นพเคราะห์สืบดวงชาตา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2555 ซึ่งพิธีดังกล่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ได้จัดขึ้น
โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทรงสมนศักดิ์  จำนวน 86 รูป สวดคาถาบูชานพเคราะห์ และพระปริตร
เบื้องหน้าพระพุทธชินราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก ท่ามกลางประชาชน นักเรียน นักศึกษา
จำนวนกว่า 500 คน ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน ยังความอยู่ดี
มีสุขมาสู่พสกนิกร และประเทศชาติตราบจนทุกวันนี้ โดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานในการจุดเทียน บูชานพเคราะห์ จำนวน 15 เล่ม พร้อมจุดเทียน 86 เล่ม ที่ขันสาคร
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พร้อมตั้งจิตอธิษฐาน  ขอพรพระพุทธชินราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ
ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญและร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Comments

comments

Comments are closed.