ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้านอำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย ร่วมสร้างฝายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ครบรอบ 87 พรรษาช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งในขณะนี้

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้านอำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย ร่วมสร้างฝายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ครบรอบ 87 พรรษาช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งในขณะนี้

     เช้าวันนี้ ( 20 ม.ค.58 ) นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดและอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน ชาวบ้านอำเภอชาติตระการ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำภายในน้ำตกชาติตระการ เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแหล่งต้นในพื้นที่  จำนวน 20 ฝาย เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ครบรอบ 87 พรรษา และกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคในฤดูแล้งนี้  อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายพลังชุมชนในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างยั่งยืน     
    จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำชาวบ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 300 คนร่วมสร้างฝายชะลอน้ำในลำคลองแก่งลาด พื้นที่บ้านปากคาย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 17 ฝาย  สำหรับโครงการสร้างฝายชะลอน้ำของจังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการที่จัดทำในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอวัดโบสถ์ นครไทย ชาติตระการ วังทอง และอำเภอเนินมะปราง จำนวน 1,000 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดฤดูแล้งนี้ ซึ่งคาดว่าความแห้งแล้งจะทวีความรุนแรงในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการย้ำเตือนให้ชาวบ้านให้ช่วยกันดูแลรักษาผืนป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ และใช้น้ำอย่างประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.