มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบสิ่งของพระราชทาน

20 21 22 23 24 25 26 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการหนึ่งใจเดียวกันแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ

    เช้าวันนี้ ( 27 ม.ค.58 ) ที่ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ดร.มานัส  โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประธานพิธีถวายและมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการหนึ่งใจเดียวกัน ให้แก่พระภิกษุสงฆ์และราษฎรในพื้นที่ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ โดยมีนายวิทูรัช  ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวต้อนรับ นายพยุง  คุ้มสุพรรณ นายอำเภอชาติตระการ กล่าวรายงานสภาพพื้นที่และรายละเอียดของอำเภอชาติตระการ สำหรับสิ่งของพระราชทานดังกล่าว เป็นถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 ชุด มอบให้กับประชาชนที่ยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน 490 ชุด
    กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ กล่าวว่า พระองค์ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยต่างๆ จึงทรงมีพระดำริให้ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่า จะทรงเป็นกำลังใจให้ประชาชนไทยทุกคน ในการต่อสู้กับทุกข์ภัยต่างๆ ซึ่งถ้าประชาชนมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้ว ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้

Comments

comments

Comments are closed.