นายกสื่อร่วม “เทิดพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชา” “ราชันแห่งแผ่นดิน”

dj.pota1 dj.pota dj.pota2 dj.pota3 dj.pota4

 

 

นายกสมาคมสื่อสารจังหวัดพิษณุโลก พ.อ.อ.อดุลย์ ใจอารีย์ ร่วมกับชมรม
คนรักในหลวงพิษณุโลก ร่วมกับโครงการเทิดไท้องค์ราชันย์ ร่วมร้อยดวงใจ
ถวายพ่อของแผ่นดินพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดี
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2555
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝั่งวังจันนท์
ริมแม่น้ำน่าน  การแสดง แสง สี เสียง ตระการตา..

แชร์ไปยัง

Comments are closed.