สาธารณสุขจังหวัดจัดการประชุม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก1 ไข้เลือดออก2 ไข้เลือดออก3 ไข้เลือดออก4 ไข้เลือดออก5 ไข้เลือดออก6
สาธารณสุขจัดการประชุม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

 เช้าวันนี้ (10 พค.56) ที่โรงแรมไพลิน ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดพิษณุโลก โดยนาย พันธ์เทพ ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการเปิดประชุม  สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวมทั้งสิ้น 190 คน โดยวิทยากรที่เข้าร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เทศบาลเมืองอรัญญิก และสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง จากสถานการณ์ไข้เลือดออกในปัจจุบัน พบว่ามีแนวโน้มพบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงอย่างต่อเนื่องและสูงกว่าค่าเฉลี่ย 4 เท่า มากที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้คาดการว่าสถาณการณ์ไข้เลือดออกในปีนี้ จะมีผู้ป่วยประมาณ 120,000-150,000 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะมีถึง 140-200 ราย ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยสูงถึง 2,000 ล้านบาท สำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกของประเทศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 พบว่ามีผู้ป่วย 24,272 คน และพบผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้ว 28 คน ใน 18 จังหวัด ส่วนจังหวัดพิษณุโลก พบผู้ป่วยโรคไข้เลือกออก ในทุกอำเภอ รวม 289 ราย จาก 66 ตำบล (172 หมู่บ้าน 12 ชุมชนเทศบาลนคร) คิดเป็นอัตราป่วย 33.42 ต่อแสนประชากร โดยอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อำเภอแรกได้แก่ 1 อำเภอวัดโบสถ์ ผู้ป่วย 40 ราย 2.อำเภอชาติตระการ ผู้ป่วย 19 ราย 3.อำเภอพรหมพิรามผู้ป่วย 39 ราย สำหรับอำเมือเมือง มีอัตราป่วยเป็นอันดับที่ 4 พบผู้ป่วย 112 ราย โดยผู้ป่วยอยู่ในเขตเทศบาลนคร 22  นอกเขตเทศบาลผู้ป่วย 90 คน ทั้งนี้การจัดประชุมเสวนา พัฒนาเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ช่วยกันกำจัดลูกน้ำอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ เพื่อลดยุงอันเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก และได้กำหนดสัปดาห์รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคมนี้ด้วย โดยจะทำการรณรงค์ทุกพื้นที่และทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก/ข่าว-ภาพ สนง.สาธารณสุขพิษณุโลก

 

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.