สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต

32 33 34 35 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต

      เช้าวันนี้ (17 ก.พ.58) ที่โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลช พิษณุโลก  นายชาติชาย สงวนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP โดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่แหล่งเงินทุนและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
      สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากอำเภอบางระกำ อำเภอเนินมะปราง อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอวัดโบสถ์ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และพัฒนาชุมชนอำเภอ รวม 63 คน โดยมีกระบวนการให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย. มผช. แหล่งทุน กับการพัฒนา OTOP ยุทธศาสตร์ OTOP แนวทางการพัฒนา OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(D) การคำนวณต้นทุนการผลิต และการตั้งราคาขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP และการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

 

Comments

comments

Comments are closed.