จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วง 7 วัน

40 41 42 43 44 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วง 7 วัน จังหวัดพิษณุโลก มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 141 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 147 ราย และผู้เสียชีวิต 13 ราย

    เช้าวันนี้( 16 เม.ย.58 ) ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกสรุปผลการปฏิบัติงาน 7 วัน พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น 141 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 63 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 147 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 57 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิต 13 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 11 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเกิดจากการเมาสุราแล้วขับรถ ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดบนถนนสายรอง ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอยู่ในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนด้านมาตรการบังคับใช้กฏหมาย มีจำนวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ 63,128 คัน ถูกดำเนินคดีตามมาตรการหลัก 6,636ราย ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ มีการตั้งจุดตรวจหลัก จุดสกัด และจุดบริการประชาชนร่วม กระจายตามอำเภอทั้ง 9 อำเภอครอบคลุมทั้งพื้นที่ของจังหวัด รวม 19 จุด โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ กว่า 600 นาย
   พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิต่างๆ ที่ร่วมบูรณการในการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 นี้ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมกันเสียสละปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งตลอด 7 วันของการรณรงค์ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้เกิดความตื่นตัวในหมู่ประชาชน และที่สำคัญประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เองก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีกับทางราชการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Comments

comments

Comments are closed.